Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

 
Riaditeľka OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom skoly, že dňa
 
17.01.2022 poskytne voľno žiakom z vážnych prevádzkových dôvodov (odstávka vody)
 
podľa § 150 ods. 5 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, v súlade s § 3 ods. 10 vyhl. MŠ SR
 
231/2009 Z.Z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,
 
stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných
 
učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších zákonov.
 
           
                                                                                                         Ing. Valéria Varadská
                                                                                                                riaditeľka školy

Poďme bratia do Betlema,

 

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

 

   Onedlho sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Buďme zodpovední, chráňme seba a

 

svojich blízkych. Odložme na chvíľu mobily, zabudnime na sociálne siete a venujme sa svojim blízkym - rodičom,

 

prarodičom a súrodencom. Rozprávajme sa s nimi, venujme im svoj čas a pozornosť. Darujme im svoju lásku.

 

Potrebujú ju.

 

    Veselé a šťastné Vianoce Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove.

 

pf 2022

 

 

Šikovné ruky našich cukárok pripravili aj takéto vianočné dobroty...

 

  

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom, žiakom a všetkým

 

návštevníkom školy, že od 20. 09.2021 (pondelok) vstup do vnútorných 

 

priestorov školy je možný len s prekrytím nosa a úst respirátorom, z dôvodu,

 

že

 

okres Prešov je podľa COVID-automatu v červenej farbe t.j. v 1. stupni ohrozenia.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená

 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,

 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, hnačka),

 

ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského

 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať

 

lekára.

 

Po každom  prerušení dochádzky do školy v trvaní  3 a viac po sebe nasledujúcich

 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o

 

bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže

 

vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o 

 

bezpríznakovosti" pre návštevníka.

 

 

Obe tlačivá (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa resp. návštevníka) si môžete stiahnuť v prílohe.

 

 

 

                                                                                        Ing. Valéria Varadská

                                                                                              riaditeľka školy

 

   Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 bezplatne poskytne

 

 

prostredníctvom školy antigénové samotesty na domáce použitie

 

žiakom školy, aj tým ktorí sú zaočkovaní, alebo prekonali COVID-19.

 

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby škole oznámili svoj záujem o domáce samotestovanie

 

do štvrtka - 26.08.2021.

 

Od 31.08.2021 bude škola informovať zákonných zástupcov o presnom dátume výdaja

 

samotestov.

 

                                                                                                                       Ing. Valéria Varadská

                                                                                                                            riaditeľka školy

 

Práve tu je 385 návštevníkov a žiadni členovia on-line