Aktuality

Hodnotiaca správa 2022/2023

Hodnotiaca správa 2022/2023

V prílohe uvádzame Správu o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2022/2023.

Kontaktujte nás

Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  • dummy (51) 773 3006 , 773 4807

  • dummy (51) 759 6151 - riaditeľka

  • dummy ouipo@ouipo.sk

Najnovšie z fotogalérie

Search