Organizácia školského roka 2022/2023

Organizácia školského roka 2022/2023

VYUČOVANIE

 • Prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (utorok)
 • Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2022 (piatok) a končia sa 31. októbra 2022 (pondelok). Vyučovanie sa začína  2 . novembra 2022 (streda).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2022 (piatok) a končia sa 5. januára 2023 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v čase od 06. marca do 10. marca 2023. Vyučovanie sa začína 13. marca 2023 (pondelok) 
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 06. apríla 2023 (štvrtok) a končia sa 11. apríla 2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 12. apríla 2023 (streda) 
 • Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2023 (sobota) a končia 31. augusta 2023 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 04. septembra 2023 (pondelok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY

 • Štvrťročná klasifikačná porada – 23. november 2022
 • Polročná klasifikačná porada – 25. január 2023
 • Trištvrťročná klasifikačná porada – 26. apríl 2023
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 08. jún 2023
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka – 26 . jún 2023

PEDAGOGICKÉ RADY

 • 28. september 2022
 • 26. október 2022
 • 29. marec 2023
 • 24. máj 2023

PRACOVNÉ PORADY

 • 31. august 2022
 • 22. december 2022
 • 30. jún 2023

TRIEDNE AKTÍVY

 • 25. november 2022 – piatok
 • 28. apríl 2023 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA

15. a 16. jún 2023 – štvrtok, piatok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 • 16.09.2022 - piatok
 • 18.11.2022 - piatok
 • 31.03.2023 - piatok (Deň učiteľov)
 • 15. - 16.06. 2023 - štvrtok, piatok (Záverečná skúška)

Kontaktujte nás

Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 • dummy (51) 773 3006 , 773 4807

 • dummy (51) 759 6151 - riaditeľka

 • dummy ouipo@ouipo.sk

Najnovšie z fotogalérie

Search