Učebné odbory

Záhradník

Záhradník

Číselný kód učebného odboru: 4572 G 09
Názov učebného odboru: poľnohospodárska výroba
Odborné zameranie: záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá a chlapcov

Základné podmienky prijatia

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú  dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne    integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú  školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a úspešne prejsť prijímacím konaním.
Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny ako aj práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov, výrobu okrasných drevín, ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov. Zvláda zakladanie a ošetrovanie trávnikov a zazimovanie okrasných drevín. Ovláda základy viazania a aranžovania vybraných kvetinárskych produktov.

Kontaktujte nás

Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 • dummy (51) 773 3006 , 773 4807

 • dummy (51) 759 6151 - riaditeľka

 • dummy ouipo@ouipo.sk

Najnovšie z fotogalérie

Search