Aktuality

Hodnotiaca správa 2022/2023

Hodnotiaca správa 2022/2023

V prílohe uvádzame Správu o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2022/2023.

Názov Veľkosť
pdf Hodnotiaca správa 2022/23 342.92 KB

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov