Výchovný poradca

Výchovný poradca

Ing. Vladimír Gerhart
Konzultačné hodiny: utorok 1030- 1230

 Výchovný poradca školy plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkuváva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom. Je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktoré tvoria pedagogicko–psychologická poradňa, špeciálno-pedagogická poradňa, školský psychológ a špeciálny pedagóg.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov